شرکت های گروه
.نام شرکت مورد نظر خود را انتخاب نمایید

شرکت عمران و مسکن اصفهان

پس از انتخاب شرکت عمران و مسکن ایران به عنوان شرکت مادر تخصصی مسکن و شهرسازی بنیاد مستضعفان در سال 1387، شرکت عمران و مسکن اصفهان با ترکیب مدیریتی جدید و بهره گیری از سوابق و تجارب ارزشمند 20 ساله شرکت عمران و مسکن ایران در زمینه ساخت و ساز در سال 1391 تاسیس گردید. مهمترین پروژه های خاتمه یافته این شرکت تا سال 1394 با مجموع زیربنای 42،741 متر مربع عبارتند از: مجموعه مسکونی کاویان، مجتمع تجاری اداری پارسه، پروژه های لادن 3 و مهمانسرای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان. در حال حاضرر نیز این شرکت شش پروژه مسکونیف اداری و تجاری با مجموع زیربنای بیش از 106 هزار متر مربع، در قالب پروژه مجتمع مسکونی فاز 3 ایثار شیراز، پروژه مجتمع مسکونی یاس 1، پروژه مجتمع مسکونی یاس 2، پروژه تجاری اداری پارسیان، پروژه مجتمع مسکونی امید نقش جهان در اصفهان و تجاری سمبلیک در شاهین شهر را در دست اجرا دارد.
نشانی: اصفهان، میدان فیض، خیابان آپادانا اول، روبروی اداره پست، بن بست قدر، پلاک 486، کد پستی8165875841

تلفن : 36622001 - 031

نمابر : 36619106 - 031

پست الکترونیکی : info@maskanesfahan.ir

سایت : http://www.maskanesfahan.ir