مناقصه ها

تامین و نصب پله برقی پروژه همدان

شركت آتي ساز در نظر دارد هشت دستگاه پله برقی پروژه مجتمع تجاری آتی ساز- همدان را از طريق مناقصه عمومي از فروشندگان واجد شرایط تهیه نماید.

شرکت برگزار کننده : شرکت آتی ساز

تاریخ شروع : 1395/09/13

تاریخ پایان : 1395/09/23