شرح اخبار و رویداد ها

پروژه ای بی نظیر از هنر دست استادکاران شرکت ایران چوب

ساخت درب های شبستان مسجد امام حسین(ع)

جهت ساخت دربهای فوق از چوب راش درجه یک استفاده شد است
در ساخت این 90 مترمربع درب، 7 نفر از اساتید زبردست ایرانی طی مدت 4 ماه طرح های اسلیمی هنر گره چینی را با ظرافت خاصی به اتمام رسانیده اند.
طرح گره چینی بر مبنای طرح ها و نقوش اصیل هندسی میباشد که از اتصال قطعات برش خورده چوبهای هم اندازه به نام آلات و لغت ایجاد میشود.

منبع خبر : شرکت ایران چوب
مطالب مرتبط