سخن مدیر عامل
شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران نیز در سال 1394 همگام با تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر امر مهم اقتصاد مقاومتی ، در راستای سیاست های ابلاغی ، و با در نظر گرفتن شاخص های عملکردی ، کارنامه ی موفق و قابل قبولی از خود ارائه کرد و توانست جایگاه خود را در نظام رتبه بندی شرکت های بنیاد ارتقاء بخشد.

تلاش و مساعی همه همکاران منجر به رشد فزاینده و جهشی در عملکرد این هلدینگ گردید که دستاورد عمده آن ، بهبود کیفیت تولیدات و خدمات ودر نهایت سبب رضایت مندی مشتریان و دیگر ذینفعان گردید.

بی تردید این مهم با مشارکت همکاران با انگیزه ، متخصص و متعهد و استفاده از فضای بروز خلاقیت توام با خلق راه کارهای نوین ، بهبود فرآیند ها و توسعه تکنولوژی ، موجب ایجاد ارزش افزوده گردید.

امیدواریم استمرار تصمیمات و اقدامات موثر در سال 1395 توام با چابک سازی ساختار سازمانی ، تامین منابع و ترکیب دیگر مولفه های تآثیر گذار ، منجر به استفاده حداکثری از فرصت ها به خصوص در شرایط قرارگیری در دوره پسا تحریم گردد.