شرکت عمران و مسکن ایران


شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) عمران و مسکن ایران یکی از مجموعه شرکت های فعال در حوزه بلند مرتبه سازی و ساختمان، متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است که آقای مهندس کمیلی با 27 سال سابقه فعالیت در صنعت ساختمان از سال 82 با سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره، مدیریت آن را بر عهده دارد. شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران(سهامی خاص) در تاریخ 1373/07/16 تحت نام شرکت عمران و مسکن ایران در اداره ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به ثبت رسید

ادامه

مزایده


آگهی مزایده شرکت مهستان(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه آسانسور باری مسافری،مدلLEHY-II با مشخصات ذیل و با وضیعت موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت میشود جهت ...
شرکت مهستان در نظر دارد اقلام ساختمانی وتأسیساتی مازادبر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت میشود جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد وبازدید ازروز سه شنبه مور ...

اخبار

شرکت های گروه