اهداف کلان
* ارتقاء کیفیت محصولات و جلب رضایت مشتریان و ذینفان
* افزایش ارزش دارائی و تداوم و افزایش سودآوری با ایجاد و توسعه درآمدهای پایدار
* حضور و فعالیت در صنعت ساختمان کشور از طریق اجرای پروژه‌های عظیم چندمنظوره
* حضور و فعالیت در بازار املاک و مستغلات منطقه ای و کشورهای همسایه
* مشارکت پایدار با تامین کنندگان مالی و سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات و تجهیزات داخلی و خارجی